Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V dnešnom príspevku prinášame patriotický príspevok pripomínajúci hrdinskú smrť  osobností regionálneho významu.

Hrdinská smrť.

Július Vojtás, báňsko-štiavnický učiteľ, jednoročný dobrovoľník 26. spoločného pešieho pluku na severnom bojíšti bol ťažko ranený a v ostrihomskej nemocnici Červeného kríža zomrel.

 Zdroj:

Slovenské noviny, Ročník XXX., v Budapešti, v stredu, 27. januára 1915., Číslo 21.

 

Hrdinská smrť.

Kamill Siposs, mladý úradník mesta Baňskej Bystrice, zástavník 3 bosensko-hercegovinského pešieho pluku 26. decembra trafený nepriateľskou guľou do srdca v 26. roku svojho života zomrel hrdinskou smrťou. Strieborná medaila hrdinskosti, ktorou ho jeho veličenstvo kráľ vyznačil, ho už – žiaľbohu – nenašla živého.

Ján Gazdik, evanj. učiteľ na Vidinej pri Lučenci, zastavník 16. honvédskeho pešieho pluku baňsko-bystrického na severnom bojiští  v 23. roku svojho života zomrel hrdinskou smrťou.

Ján Bruoth, úradník daňového úradu v Brezne, poručík v reserve 16. honvedského pešieho pluku baň-ko bystrického, ktorý od počiatku vojny bojoval na severnom bojišti, na nebezpečnú chorobu, do ktorej upadol na bojišti, v bielickej vojenskej nemocnici zomrel. jeho telesné pozostatky rodičia dali doviezť domov do Brezna, kde ich v nedeľu za veľkej účasti a sústrasti obecenstva uložili na večný odpočinok.

Zdroj:

Slovenské noviny, 28.1.1915, ročník 30, č. 22, s. 3