Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V príspevku prinášame ukážky toho, aké informácie poskytoval generálny štáb rakúsko-uhorskej tlači.

Vojna proti Rusku.

Naše zdary v Haliči a v Karpátoch.

(Úradná zpráva vydaná 26. januára.)

Všeobecné položenie sa nezmenilo. V tom kanónovom boji, ktorý sa včera na oboch brechoch Visly cez celý deň prudšie viedol, než v pominulé dni, naše ťažké delostrelectvo od Tarnova na západ s úspechom účinkovalo. Jeden sklad vozov nepriateľa sme rozhodili. Pri Zglobiči, od Tarnova na juhozápad odohnali sme viac nepriateľských stotín. Kanónová palba pri jednej skupine pri  Nide cez celú noc do rana trvala a na úsvite zase prudšie sa pokračovalo v nej.

V Karpátoch aj včera boly boje. V údolí horného Ungu, Latorci a Nagyágu nepriateľ niekoľko dôležitých výšin musel opustiť po opätovných marných protiútokoch, ktoré vyžadovaly od neho ťažké obete. V Bukovine nebolo boja. Na južnom bojišti je ticho.

Podmaršall Höfer, 

námestník šéfa generálneho štábu,

Zdroj:

Slovenské noviny, 28.1.1915, ročník 30, č. 22, s. 1

 

Vojna proti Rusku.
Zpätzaujatie Užockého priesmyku.

(Úradná zpráva vydaná 27. januára.)

V hornom údolí Ungu nepriateľa na oboch bokoch Užockého priesmyku, z jeho posícií zaujatých na pohraničných výšinách, sme včera odohnali. S týmto po trojdňovej bitke znova sa nám dostal do rúk jeden z najdôležitejších priesmykov Karpátskych, o ktorý počas vojny už viackrát sa viedol rozhorčený zápas a ktorý Rusi od 1. januára držali obsadený, zvlášte dobre opevnili a čo viac, jedna za druhou vybudovaných prajných posíciach húževnate bránili.
Od Užockého priesmyku na severozápad, taktiež v údolí Latorci a Nagyágu bitka ešte stojí.
V západnej Haliči a v Poľsku pre sňahovú fujavicu viedol sa len mierny delostrelecký boj.

Podmaršall Höfer,

námestník šéfa generálneho štábu.

 

 

Zdroj:

SLOVENSKÉ NOVINY   Ročník XXX.  V Budapešti, v piatok, 29. januára 1915.     Číslo 23.