Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V príspevku prinášame dobové správy o vyznamenaní vojakov z Honvédskeho pešieho pluku č. 9 z Košíc a Honvédskeho pešieho pluku č. 16 z Banskej Bystrici.

Hlavné veliteľstvo armády Andreja Krištóf, Jána Pitkó a Alexandra Balázs, kadetov v reserve 9. honvédskeho pešieho pluku košického a Desidera Schweitzer, zástavníka v reserve 16. honvédskeho pešieho pluku baňsko bystrického na uznanie ich zvlášte hrdinského držania sa pred nepriateľom vyznačilo striebornou medaillou hrdinstva ll. triedy; Nettiho Hadbavni cugsfírera 9. honvédskeho pešieho pluku košického, strážmajstra 16. honvédskeho pešieho pluku baňsko bystrického Franca Sásky, cugsfírerov tohože pluku Pavla Horňán, Jána Zsiga a Jána Kajtor a kaprála tiež toho pluku Michala Pačkó na uznanie ich hrdinského držania sa pred nepriateľom medaillou hrdinstva l. triedy; štábneho strážmajstra Juraja Seležán, strážmajstrov Jozefa Dobák, Ludvika Mazurka a Ludvika Koseczky, cugsfírerov Júliusa Rončinsky, Franca Rátor, Árpáda Nádos a Franca Kalocsay, jednoročného dobrovoľníka cugsfírera Ferdinanda Štofkó, frajtrov Viktora Flachbart a Andreja Galajda a honvéda Jána Krisalkovich (všetkých dvanástich z 9. honvédskeho pešieho pluku) na uznanie ich hrdinského držania sa pred nepriateľom striebornou medaillou hrdinstva ll. triedy; strážmajstrov Bélu Mráz, Ludvika Prónay a Ludvika Kristóf, cugsfírerov Daniela Ruga a Jána Kisdobos, kaprála tit. cugsfírera Jána Chladin, jednoročného dobrovoľníka tit. kaprála Franca Székely, kaprálov Štefana Petrusz, Franca Verebélyi, Jána Szöllösi, Ludvika Lipták a Michala Vágó, frajtrov Mórica Weisz, Ludvika Maurer a Pavla Máli, honvédov Jána Klement, Franca Engel, Jána Bulcsu, Alexandra Magyar, Augusta Kovács, Štefana Sektincz, Jozefa Trescánszky a Jána Barkovszky a bubenníka Júliusa Balázs (všetkých štyriadvadsiatich zo 16. honvédskeho pešieho pluku) na uznanie ich hrdinského držania sa pred nepriateľom striebornou medaillou hrdinstva ll. triedy.

Zdroj:

SLOVENSKÉ NOVINY  Ročník XXX.  V Budapešti, v piatok, 29. januára 1915.   Číslo 23.