Hrad Revište je zrúcanina  hradu, ktorá leží na katastrálnom území mesta Žarnovica. Nachádza sa na okraji zalesneného zrázu na pravom brehu rieky Hron. Pochádza pravdepodobne z druhej polovice 13. storočia, kedy ho postavili spolu so Šášovským hradom na opačnej strane Hrona. Ich význam spočíval v ochrane úzkeho priechodu, ktorým viedla obchodná cesta k stredoslovenským banským mestám.

Údajne hrad stál už v roku 1265. V prvej polovici 14. storočia hrad a panstvo vlastnila rodina Komoróczyovcov. Ako plynul čas, boli vlastníkmi hradu aj Ján Jiskra, Ján Kolár. Neskôr prešiel do vlastníctva kráľa Mateja Korvína ten ho posledný krát daroval v roku 1479 jágerskému biskupovi Urbanovi Dócimu. Ten ho dostal za dlhoročné služby v Bratislavskej župe. Jeho rodina vlastnila hrad takmer dve storočia a patrila k starým maďarským rodinám.

Od roku 1662 prešlo revištské panstvo do správy hlavného komorno-grófskeho úradu v Banskej Štiavnici. Počas povstania Imricha Tökölyho sídlila na Revišti posádka nemeckých žoldnierov v cisárskych službách. Zle platení žoldnieri vydali roku 1677 hrad bez boja Tökölyho vojakom, ktorí ho vyplienili a vypálili. Hrad dala banskoštiavnická komora opraviť a slúžil ešte do roku 1792 ako ubytovňa pre úradníkov banskej komory. V tomto roku vyhorel od úderu blesku. Od tej doby chátra.

Skladal sa z vnútornej opevnenej veže a nádvoria s palácom. Vstup z dolného do horného nádvoria chránila kruhová bašta. Hrad dostal neskôr renesančné opevnenie, ktoré uzavieralo na južnej strane predhradie. Do súčasnosti sa zo stavieb hradu zachovala časť obvodového muriva s mnohými deštrukciami a zvyšky obytných budov.

Hrad bol naďaleko známy svojím vnútorným skvostným vybavením, bol strediskom hier, hostín  a poľovačiek, dôležitých rodinných a šľachtických porád, uzatvárania zmlúv. Dóciovci tu v hradnej kaplnke uzatvárali manželstvá. Detail portálu kaplnky je uložený v žarnovickom kostole.

Náučný chodník vedúci na hrad sa začína sa na parkovisku pod hradom, ktoré je vzdialené 800 metrov od reštaurácie pod Hradom a vedie novovybudovanou cestou až na hrad. Na jeho obnove sa podieľa v súčasnosti Združenie za záchranu hradu Revište.

Reviste 1

3

 

Zdroje:

GAŠPARÍK, J. Majitelia hradu Revište [online]. Dostupné na internete: http://www.hradreviste.sk/historia/historia-hradu

PLAČEK, M. – BÓNA, M. Stavebný vývoj hradu Revište [online]. Dostupné na internete: http://www.hradreviste.sk/historia/historia-hradu

PLAČEK, M. – BÓNA, M.  2007.  Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava: SLOVART, 2007. 391 s. ISBN 978-80-8085-287-0

ŠKUBLA, P. 2014. Hrady, zámky a kaštiele Slovenska. Bratislava: PERFEKT. 2014. 254 s. ISBN 978-80-8046-640-4