V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Na fotografiách je zachytený Ján Hríb so svojou rodinou.

Viktória Herbstová (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné)

Ján Hríb sa narodil 4. septembra 1934 v obci Repejov, ktorá sa kedysi volala Pravrovce (okres Medzilaborce). Snažil sa o znovuzrodenie rusínskych škôl a bol autorom viacerých učebníc rusínskeho jazyka pre základne školy. Vyrastal medzi tromi sestrami ako polosirota. Matka mu zomrela pri pôrode, keď mal šesť rokov. Jeho otec odišiel pred 1. svetovou vojnou za prácou do uhoľných baní v Amerike. Ako malý ukončil ľudovú školu v Repejove (1946) a neskôr meštianku v Oľke (1950). Po absolvovaní Ukrajinskej pedagogickej školy v Prešove (1955) a po skončení vojenskej služby v Mariánskych Lázniach vyštudoval ukrajinský a slovenský jazyk na Pedagogickom inštitúte v Prešove (1964). Učiteľskú kariéru začal na základných školách vo Veľkej Poľane, Ubli, riaditeľ v Oľke, Havaji a v Medzilaborciach. Po roku 1967 bol prepustený z učiteľských služieb za svoj postoj k „Pražskej jari“ a až po roku 1989 mohol opätovne pracovať ako učiteľ. Učiteľskú kariéru ukončil v roku 1994, kedy odchádza do dôchodku. Počas dôchodku napísal približne 40 učebníc, čítaniek a pracovných zošitov pre rusínske deti, ktoré boli vydané vo vydavateľstve Rusínska obroda v Prešove. Za svoju prácu bol odmenený v roku 2007 v Krakove na Medzinárodnom kongrese rusínskeho jazyka na Jagelonskej univerzite medailou Cyrila a Metoda od profesora Pavla Róberta Magočiho z Torontskej univerzity. Okrem toho bol autorom mnohých článkov zo života Rusínov na východnom Slovensku publikovaných v Národných novinkách a časopisoch Rusín, Info Rusín a taktiež autorom článkov pedagogického charakteru v Učiteľských novinách. Vo voľnom čase sa venoval chovu kôz a holubov, zbieraniu piesní a básničiek, a zaoberal sa históriou rusínov. Zomrel po ťažkej chorobe 23. novembra 2015.

Niektoré z jeho diel:

1994: Bukvar´ pro rusyn´sky d´ity

1999: Prvý porevolučný pracovný zošit z kodifikovaného rusínskeho jazyka na Slovensku.

2000: Čitanka pro 4. klasu osnovnoj školy z navčaňom  rusîn´skojo jazyka

2003: Rusîn´skyj jazyk pro 7. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skojo jazyka

2007: Čitanka pro 3. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka

2010: Oživujúci Repejov

Ján Hríb za mlada

Ján Hríb za mlada

 

Ján Hríb s rodinou

Ján Hríb s rodinou

Zdroj: Súkromná rodinná zbierka

Článok editoval Samuel Stebnický