Zrúcanina hradu Branč leží na rovnomennom kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom, miestnou časťou obce Podbranč., ktorý mal za úlohu chrániť hranice kráľovstva a obchodné cesty. Hrad nechal postaviť magister Aba z Hlohovca, pričom práce s výstavbou začali približne v roku 1251. Vystriedal mnoho majiteľov, medzi najznámejších určite patria Matúš Čák Trenčiansky alebo Matej Korvín. Jeho posledným vlastníkom bol František Ňári. Ten sa po konvertovaní na katolícku vieru okamžite angažoval pri prenasledovaní príslušníkov iného vierovyznania. V období tureckých vojen slúžil ako útočisko okolitému obyvateľstvu, pričom v období rokov 1674 – 1675 bol prechodnou väznicou protestantských kňazov, ktorí boli odsúdení bratislavským súdom na galeje. Zomreli v jamách (väznica po obvode múru). Túto udalosť pripomína pamätník a každoročné bohoslužby na hrade. V roku 1752 vlastnil hrad tzv. brančský konsesorát. Po vybudovaní kaštieľa v Sobotišti zostal hrad opustený, chvíľu na ňom zostal kastelán. Keďže bol hrad opustený, ľahko ho napadli a vypálili Turci.

Do dnešnej doby sa z hradu zachovali len obvodové múry a časť vnútorného opevnenia. V areáli hradu stojí pamätník, ktorý spomína práve na ťažké časy prenasledovania iných vierovyznaní. Určite by bolo dobré spomenúť aj to, že zrúcanina hradu Branč sa nachádza v nadmorskej výške 475 metrov a ponúka široký nádherný výhľad na Myjavskú pahorkatinu a Biele Karpaty.  Dnes sa skupina dobrovoľníkov snaží hrad opätovne zrekonštruovať.

Z hradu Branč je možnosť uskutočniť turistické výlety na Bradlo, kde je mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika .

branc 1

Zdroje:

PLAČEK, M. – BÓNA, M.  2007.  Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART, 2007. 391 s. ISBN 978-80-8085-287-0.

ŠKUBLA, P. 2014. Hrady, zámky a kaštiele Slovenska. Bratislava: PERFEKT. 2014. 254 s. ISBN 978-80-8046-640-4.