Obec Varadka (okres Bardejov) sa môže pýšiť gréckokatolíckym dreveným kostolíkom,ktorý zdobil obec od 18.storočia.Bol postavený prsne v druhej polovici 18.storočia a bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Príchodom prvej svetovej vojny bol jednou z mnohých pamiatok,ktoré boli zničené.V roku 1924 bol v duchu tohto kostolíka postavený nový- tiež zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Novodobý kostolík je zasadený v  kamenných základoch a v obci sídli  dodnes.
Varadka                                                                         Drevený kostolík v obci Varadka.

Zdroj:

Zaloziecky, W.R.: Gotische und barocke Holzkirchen in den Karphatenländern, Wien 1926