Dňa 24.11.2017 sa v Michalovciach uskutočnil pohreb dvoch príslušníkov Červenej armády. Podujatie zorganizované na Ústrednom cintoríne Červenej armády prebehlo za účasti zástupcov mesta, Ministerstva vnútra SR a Veľvyslanectva Ruskej federácie. Medzi spolubojovníkov po 73. rokoch uložili na „večný odpočinok“ kostrové pozostatky seržanta Ivana Michajloviča Počujeva a nadporučíka Alexandra Petroviča Golubeva.

po2

Seržant Ivan Michajlovič Počujev sa narodil v roku 1925 v dedine Kornilovo v Novosibírskej oblasti ZSSR (súčasná Ruská federácia). Do Červenej armády narukoval v roku 1943. Pred smrťou pôsobil vo funkcii vzdušného strelca 525. bitevného leteckého pluku 227. bitevnej leteckej divízie. Padol dňa 13.11.1944 počas plnenia bojovej úlohy v priestore sústredenia nemeckej techniky západne od Čopu. Lietadlo bolo z terénu (vzdialeného približne 100 m od slovensko-ukrajinskej hranice v katastri obce Čierna, okr. Trebišov) vyzdvihnuté skupinou nadšencov v polovici 90. rokov. Posádku sa neskôr podarilo identifikovať na základe čísla z nájdeného motora. Pilot lietadla podporučík Alexander Jevdokimovič Medvedev bol na Ústrednom cintoríne Červenej armády v Michalovciach pochovaný už 12.10.2016. V prípade vzdušného strelca prichádzal do úvahy prevoz pozostatkov do Ruskej federácie, ktorý nakoniec nebol zrealizovaný. (Zdroj: S. Bursa, P. Ušiak)

po1

Nadporučík Alexander Petrovič Golubev (čítaj Golubiev) sa narodil dňa 15.10.1922 v meste Kizľar v Stavropoľskom kraji ZSSR (súčasná Dagestanská republika Ruskej federácie). Ukončil Žitomírske vojenské pechotné učilište (Žitomír a Rostov na Done) a v júni 1942 bol vyslaný na front. V roku 1944 bol za veliteľské zásluhy v bitke o Sevastopoľ vyznamenaný Rádom Alexandra Nevského. V čase keď 318. horská strelecká divízia dosiahla v rámci Východokarpatskej operácie územie Slovenska, pôsobil vo funkcii veliteľa guľometnej roty jej 1331. horského streleckého pluku. Padol dňa 15.12.1944 na výšine 411 severne od obce Dargov počas nemeckého protiútoku. Posmrtne ho vyznamenali Rádom Vlasteneckej vojny 1. stupňa. Kostrové pozostatky A. P. Golubeva boli nájdené v roku 2014 spolu s osobnými vecami a vyznamenaním – Rádom Alexandra Nevského. Následne bol na základe jeho jedinečného čísla identifikovaný.

Zdroj:

Denník bojovej činnosti 227. bitevnej leteckej divízie, Centrálny archív Ministerstva obrany Ruskej federácie Moskva-Podoľsk