V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. V dnešnom príspevku je ústrednou témou zaniknutý kaštieľ v Krasnom Brode.

Simona Jevčáková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Doteraz najstaršia písomná správa o obci pochádza z roku 1478. Dedina dlhodobo patrila do humenského panstva Drugethovcov. Po Drugethovcoch v roku 1656 získali obec predstavitelia šľachtického rodu Szirmay. Koncom 19. storočia mal v Krásnom Brode najväčší majetok knieža Reuss XXIV. a Kazimír Wollman, ktorý v roku 1896 dal na okraji krásneho parku postaviť kaštieľ v historizujúcom slohu. V 50. rokoch minulého storočia v miestnom kaštieli sídlilo lesnícke učilište a v prvej polovici 60. rokoch 20. storočia v jeho priestoroch sídlilo Múzeum ukrajinskej kultúry.

dobová pohľadnica kaštieľa z roku  1905

Dobová pohľadnica kaštieľa z roku 1905

dobová pohľadnica kaštieľa z roku 1910

Dobová pohľadnica kaštieľa z roku 1910

pohľad na kaštieľ v Krásnom Brode_1

Pohľad na kaštieľ v Krásnom Brode, rok neznámy

pohľad na kaštieľ v Krásnom Brode

 

Pohľad na kaštieľ v Krásnom Brode, rok neznámy

 

Zdroj: Slovensko na historických fotografiách, album Medzilaborce a okolie

http://www.pamiatkynaslovensku.sk/krasny-brod-kastiel

Bajaj, M.: Krásny Brod. Michalovce: Excel enterprise, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-89258-56-7