Obec Veľká Poľana(okres Snina) je jednou zo zaniknutých obcí v dôsledku výstavby Vodnej nádrže Starina. Obec vznikla na konci 15.storočia. Cerkev zdobila obec od roku 1784. Tento gréckokatolícky kostolík bol zasvätený sv.Michalovi Archanjelovi a nad obcou sa vypínal necelé dve storočia.V roku 1915 bol výrazne poškodený bojmi počas prvej svetovej vojny. Odvtedy začal chátravieť . Hoci obec zanikla v roku  1986, ruiny tohto kostolíka sa na pôvodnom  mieste nachádzajú dodnes.
33.                                                                    Kostolík z obce Veľká Poľana.

 

34.                                                                    Kostolík z obce Veľká Poľana.

 

35.                                                                      Kostolík z obce Veľká Poľana.

 

36.                                                                Kostolík z obce Veľká Poľana.

 

37.                                                     Kostolík z obce Veľká Poľana počas prvej svetovej vojny.

 

Zdroj:

Az oroszdulta Zemplen 1914-15