V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. V tomto článku môžete nájsť fotky z obce Hrabovec nad Laborcom v povojnovom období.

Viktória Dudová (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné) 

Hrabovec nad Laborcom je obec na Slovensku v okrese Humenné. Leží v Nízkych Beskydách v doline horného Laborca. Rozloha obce je 1347 ha. V tejto obci žije aktuálne 538 obyvateľov. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1463, patrila viacerým zemepánom. V roku 1715 mala dedina mlyn a 16 domácností. V obecnej kronike sa z rozprávania starých ľudí spomína existencia židovského kúpeľa a synagógy, avšak tieto informácie nie sú podložené. 

Hrabovčania na vojenskom futbalovom zápase Dukla Trnava- Nové Mesto (3:10). Fotka pochádza z dňa 25.9.1957

Hrabovčania na vojenskom futbalovom zápase Dukla Trnava- Nové Mesto (3:10). Fotka pochádza z dňa 25.9.1957

Chlapi z Hrabovca nad Laborcom ako vojaci. Fotka v Trnave.

Chlapi z Hrabovca nad Laborcom ako vojaci. Fotka v Trnave.

Z Hrabovca až do Demänovskej jaskyne. Pamiatka z výletu, rok 1956.

Z Hrabovca až do Demänovskej jaskyne. Pamiatka z výletu, rok 1956.

Celoštátna AST (armádna súťaž tanca) v roku 1957 v Ostrave. Na fotke Anna Dudová (vpravo) s kamarátkami.

Celoštátna AST (armádna súťaž tanca) v roku 1957 v Ostrave. Na fotke Anna Dudová (vpravo) s kamarátkami.

Návšteva Waršavy v roku 1956.

Návšteva Waršavy v roku 1956.

Návšteva mesta Osvienčim v roku 1957.

Návšteva mesta Osvienčim v roku 1957.

Ťažká práca na poli v Hraboci na Laborcom s ťažnými koňmi. Vpravo na fotke Jozef Duda.

Ťažká práca na poli v Hraboci na Laborcom s ťažnými koňmi. Vpravo na fotke Jozef Duda.

Misie v obci Hrabovec nad Laborcom v roku 1948.

Misie v obci Hrabovec nad Laborcom v roku 1948.

Zdroj: Zbierka rodiny Dudovej

Článok editoval Samuel Stebnický