V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. V tomto článku je zachytená návšteva z USA.

Viktória Dzurová (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné)

Fotografie pochádzajú z roku 1975 na ktorých sa nachádzajú moja babka Agnesa Dzurová, dedko Štefan Dzurov, otec Milan Dzurov a strýko Štefan Dzurov a teta z USA, ktorej meno si môj starý otec žiaľ nepamätá. Na fotkách je zobrazený príchod vzácnej návštevy u babky môjho otca v obci Hankovce, ktorá dorazila až z USA, ale aj kúpa nového auta Škoda 110, ktoré v tomto období socializmu mala len máloktorá rodina. Vtedy to bola vzácna návšteva, pretože ľudia nemali toľko peňazí aby mohli cestovať po svete. Bola to výnimočná situácia pre celú rodinu. Môj otec so strýkom sa veľmi tešili, lebo im priniesla žuvačky, ktoré na Slovensku v tom čase vôbec neboli. Môj otec spomína na toto obdobie s úsmevom na tvári.

Na fotografii sa nachádza zľava hore: Agnesa Dzurová, teta z USA, Štefan Dzurov  Dole zľava: Milan Dzurov, Štefan Dzurov

Na fotografii sa nachádza zľava hore: Agnesa Dzurová, teta z USA, Štefan Dzurov
Dole zľava: Milan Dzurov, Štefan Dzurov


zľava: Milan Dzurov, Štefan Dzurov

Zľava: Milan Dzurov, Štefan Dzurov

Zdroj: Zbierka rodiny Dzurovej

Článok editoval Samuel Stebnický