Prvé partizánske jednotky v Šarišsko – zemplínskej župe sa vytvárajú od polovice roku 1943 do apríla roku 1944. V tomto čase vzniká aj partizánska skupina Čapajev. Zárodkom partizánskej brigády Čapajev bola hanušovská skupina pri Matiaške. V lesoch pri Matiaške už od roku 1942 sa ukrýval Štefan Kubík a s ním niekoľko ďalších občanov z okresov Prešov a Giraltovce. V okrese Giraltovce sa nachádzali sovietski utečenci v Detriku, Remeninách, Hanušovciach, na Szégyho veľkostatku v Bystrom a Zlatníku. V Petrovciach a Hermanovciah sa ukrývali sovietski dôstojníci Kosťa a Dimitrij, neskorší velitelia. V jesenných mesiacoch roku 1943 sa sovietski utečenci ukrývali aj v lesoch pri Zlatej Bani a v samotnom Prešove. Veliteľom skupiny a neskoršie zväzku bol Ukrajinec npor. Ivan Kononovič Baľuta – Jagupov, náčelníkom štábu bývalý nadporučík letectva, Slovák Ľudovít Kukorelli – Martin Minarovič.V období rozvinutej partizánskej činnosti v lete 1944 na východnom Slovensku najaktívnejšou partizánskou jednotkou bola práve skupina Čapajev. Po presune do Slanského pohoria 7. júla 1944 začala partizánska skupina Čapajev podnikať akcie. O prepadnutí žandárskej stanice v Pečovskej Novej Vsi partizánmi vydal dňa 15. 7. 1944 správu Okresný náčelník prostredníctvom Okresného úradu v Sabinove:

OKRESNÝ ÚRAD V SABINOVE


Číslo D1/715/1944. –                                                V Sabinove dňa 15. VII. 1944. –

 

Predmet: Prepadnutie žandárskej stanice

v Pečovskej novej Vsi partizánmi                                                     SÚRNE !

 

Prezídiu Ministerstvu vnútra v Bratislave,

Ústredni štátnej bezpečnosti v Bratislave,

Prezídiu Župného úradu v Prešove.

 

Oznamujem, že dňa 14. júla 1944 o 23. 15 hodine bola žandárska stanica v Pečovskej Novej Vsi prepadnutá partizánmi.

Vo včasných ranných hodinách som sa odobral na tvár miesta a zistil som, že zo štyroch žandárov / aj s veliteľom / jeden je na žandárskej stanici mŕtvy, jeden ťažko ranený bol dopravený do št. nemocnice v Prešove a veliteľ stanice je ľahšie zranený.

Na konci obce sa nachádza jeden partizán mŕtvy.

Partizáni zo žandárskej stanice zobrali celú výzbroj a výstroj a razitká, okrem okruhlej pečiatky a tri písacie stroje.

O priebehu prepadnutia po podrobnom vyšetrení predložia ďalšiu zprávu.

 

Na stráž !

Okresný náčelník:

[ nečitateľný podpis ]

Zdroj:

Štátny archív Prešov, fond Šarišsko-zeplínska župa, odd. Štátna bezpečnosť, inv. 1239, kr. 123.

Fotografia na úvodnej lište je  ilustračná.