V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. V tomto príspevku sú fotografie z vojenskej prezenčnej služby v ČSĽA.

Natália Orlejová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Môj dedko, Jozef Orlej, vykonával vojenskú službu v povojnovom období od r. 1953 až do r. 1955 v meste Brno. Narodil sa v roku 1933 v obci Hrubov, okres Humenné. V minulosti bola  vojenská služba povinná.  Služba v armáde nie je len o výcviku, ale spája sa s mnohými zážitkami. Verím, že ak by bol ešte stále medzi nami, rozprával by mi svoje zážitky a skúsenosti z tohto obdobia jeho života. V domácej zbierke fotografií sa zachovalo viacero fotografií z vojenskej služby starého otca.  Bohužiaľ informácií k fotografiám je veľmi málo. Vieme o nich len to, čo bolo napísané na zadnej strane. Podľa týchto informácii slúžil Jozef Orlej v Brne. Pôsobil ako radový vojak, neskôr ako prieskumník. Svoju vojenskú službu ukončil ako čatár. Fotografie pochádzajú z roku 1954.

 F2

Jozef Orlej počas povinnej vojenskej služby 1954 v Brne. Zdroj: Zbierka rodiny Orlejovej.

Zdroj

Zbierka rodiny Orlejovej. Uverejnené so súhlasom majiteľa fotografií.