S históriou mesta Humenné je neodmysliteľne spojená aj lokalizácia vojenskej posádky na území mesta. Už v období Rakúsko – Uhorskej monarchie sa na území mesta nachádzali vojenské kasárne. Nachádzali sa v priestore, kde dnes stojí budova Hotelovej akadémie a bývalej reštaurácie Hviezda. O tom, že v tomto priestore kedysi stáli kasárne dnes svedčí názov blízkej ulice “Staré Kasárne”. V medzivojnovom období bolo rozhodnuté vybudovať meste nové kasárne. Aj po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 na území mesta ostala vojenská posádka. Prinášame fotografie vojakov slovenskej armády v Humennom počas rokov 1939 – 1944.

he_06
Slávnostné defilé vojakov slovenskej armády Jazdeckého priezvedného oddielu 2 v Humennom (rok 1943/1944)Zdroj: Vojenské historické múzeum – múzejné oddelenie Svidník, Zbierka fotografií III-2: Slovenská armáda a Slovensko v r. 1939 - 1945
« 1 z 6 »

 Zdroj:

Vojenské historické múzeum – múzejné oddelenie Svidník, Zbierka fotografií III-2: Slovenská armáda a Slovensko v r. 1939 – 1945

Publikované s láskavým súhlasom Vojenského historického ústavu Bratislava.