Poľnohospodárstvom sa živila väčšina ľudí na slovenskom vidieku celé stáročia. Výnimkou neboli, ani obyvatelia obce Lukačovce. Po roku 1948 sa začal na vidieku vidieku tlak štátnych orgánov , ktorého cieľom bola kolektivizácia poľnohospodárskej výroby.  prvé kolektivizačné kroky sa v obci začali vznikom Strojového družstva v roku 1949. jeho predsedom sa stal Ján Turčik. Jednotné roľnícke družstvo vzniklo  v roku 1952, ale udržalo sa iba rok. V roku 1956 bolo JRD obnovené a postupne sa stabilizovalo.  V tom istom roku bola k družstvu pričlenená aj štátna pôda z Jankoviec. V roku 1965 bolo JRD  v Lukačovciach zlúčené s JRD Košarovce. Táto situácia trvala do roku 1968, kedy došlo k opätovnému oddeleniu pod novým názvom JRD Víťaz Lukačovce.  Súčasťou družstva bol aj hospodársky dvor v Jankovciach. Formovanie JRD bolo ukončené pripojením Štátnych majetkov Víťazovce k JRD  v Lukačovciach. Dnešný fotoseriál prináša fotografie z ranného obdobia existencie JRD.  Popisky pod fotkami vznikli iba na základe spomienok niektorých obyvateľov obce a nemusia byť úplne presné. Veľmi rád privítam upresňujúce poznatky.

002
Mlátenie obilia. Zdroj: Fotografie z pozostalosti Jána Turčíka.
« 1 z 8 »

Zdroj:

Fotografie z pozostalosti Jána Turčíka

Fotografie zo zbierky rodiny Maršalovej