V júli a auguste 1944 uskutočňovali čapajevovci akcie na železničnej trati Prešov – Plaveč, Prešov – Strážske, Prešov – Kysak a Košice – Kysak – Margecany. Tieto železničné trate mali veľký význam pre nemecké transporty. Nezameriavali sa pritom iba na poškodzovanie tratí, ale aj na prepady nemeckých transportov. 9. augusta 1944 bol v Kostoľanoch nad Hornádom vyhodený železničný most. Predchádzala mu akcia v Štiavníku z toho istého dňa .

O tejto akcii pojednáva správa exp. žandárskeho dôstojníka z 10.8. 1944. Dokument je v pôvodnom znení aj s gramatickými chybami.

Exponovaný vyšší žandársky dôstojník štábu v Prešove.    Prešov, 10. August 1944

Čís. jedn. 560/44 dôv.

Vec: Kostolany n. H. –

Prepadnutie voj. stráže.                                          Podľa rozdelovníku.

Dôverné

Dňa 9. augusta 1944 o asi 22.30 hod. prepadla skupina partizánov železničnú stráž pri Kostolanoch n. H.

Stráž bola silná 16 mužov. Partizánov bolo asi 40 – 50 mužov.

Partizáni odvliekli všetko mužstvo aj s výstrojom a výzbrojou.

Nezvestní sú dvaja žandári zo žand. stanice Kostolany n. H. A to h. strážm. Betinec a strážm. Šagát.

Vraj boli videni, keď boli spolu s vojakmi odvádzani do lesov.

O asi 23. 58 hod. dňa 9. 8. 1944 bolo možno v Prešove počuť silný výbuch.

So žand. stanicou Kostolany n. H. nemám telefonného spojenia.

Žand. stanica Kysak mi telefonuje, že bol asi vyhodený železný železničný most pri km. 9.8 a 9.9. pred železničnou stanicou Kostolany n. H. vo smere od Kysaku.

Tak hliadky nemeckej brannej moci tak aj hliadky naše sú vonka a je prestrelka. Toto hlásenie predkladám HVŽ ako dodatok k svojmu fonogramu zo dňa 10. augusta 1944.

Dostane HVŽ, EZO, armádne veliteľstvo 2. Oddelenie, prez. žup. úradu, ÚŠBO, zprav. oddelenie pri VDO 2.

Na stráž!

Exponovaný žandársky dôstojník

Zdroj: Štátny archív Prešov,  fond Šarišsko-zemplínska župa, odd. Štátna bezpečnosť, inv. 1264, kr. 122.

(Obrázok na titulnej stránke je ilustračný)