V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok  prináša fotografie,  zo života obce Hnojné v povojnovom období.

Tomáš Varšo (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu Humenné)

Obec Hnojné leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny približne 10 kilometrov od mesta Sobrance. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1390. Začiatkom 18. storočia sa obec úplne vyľudnila. V roku 1715 mala iba 1 poddanskú domácnosť, v roku 1828 mala 22 domov a 209 obyvateľov. V 20. storočí vlastnili tunajšie majetky Sztárayovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali na miestnej píle. V 2. svetovej vojne bola píla zničená. JRD bolo založené v roku 1958. Fotografie zachytávajú obec a jej obyvateľov.

2
Obecné ochotnícke divadlo. Na fotografii sú Petronela Kotanová rod. Matejová (v strede), B. Ostovrchá (vpravo hore) a M. Behajla (vpravo dole). Fotografia vznikla v roku 1953. Zdroj: Súkromná zbierka Otílie Behajlovej.Uverejnené s láskavým súhlasom majiteľky.Ďakujeme za doplnenie informácii k článku pani Danke Mokošovej.
« 1 z 5 »

Zdroj:

Súkromná zbierka Otílie Behajlovej.

Uverejnené s láskavým súhlasom majiteľky.

Ďakujeme za doplnenie informácii k článku pani Danke Mokošovej.