V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok  vznikol spojením dvoch prác, ktoré sa venovali tej istej téme a to oslavám Sviatku práce v Humennom.

Zuzana Matuščáková, Simona Čiráková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu Humenné)

Hoci je Sviatok práce  štátnym sviatkom aj v súčasnosti  je to bežný, ničím zaujímavý  deň, no v minulosti sa s ním spájali veľkolepé oslavy, sprievody či prvomájové pochody. Nastúpení pionieri s červenými šatkami na krku, v ruke mávadlá, ľudia z fabrík s transparentmi a v dlhých zástupoch kráčajúci mestom.Prvý máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. Prvá oslava tohto sviatku sa konala v roku 1890 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku masových demonštrácií chicagských robotníkov. Po vzniku ČSR bol od roku 1919 prvý máj vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. Neskôr v rokoch 1933-1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne.
V rokoch socializmu oslavovali vedúce postavenie KSČ a spojenectvo so ZSSR heslami ako: ,,Proletári všetkých krajín spojte sa.“, ,, Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak.“, ,,Nech žije KSČ.“  Ako v každom meste aj v Humennom sa každoročne konali tieto oslavy. Všetky väčšie podniky, nachádzajúce sa v meste mali svoje zastúpenie a ich symbolom bol tiež alegorický voz. Vyzdobené prívesy s výrobkami podniku, ktorý reprezentovali. V roku 1960 sa do prvomájového pochodu zapojili aj zamestnanci novo spustenej prevádzky CHEMLON (vtedy pod názvom KAPRON) n. p Humenné. Išlo sa smerom cez ulicu Osloboditeľov, cez Gorkého. Na námestí, kde je teraz postavený pamätník osloboditeľov bola postavená tribúna, pred ktorou ľudia skandovali heslá. Aj v súčasnosti organizuje KSS prvomájové sprievody, na ktorých sa  však stretáva zväčša hŕstka dôchodcov,  ktorí s  nostalgiou spomínajú na staré časy.

1
Pracovníci novootvorenej prevádzky CHEMLON vychádzajúci z podniku, 1.máj 1960. Zdroj: Z rodinnej zbierky Čirákovcov ( foto 1-4). Z rodinnej zbierky Matuščákovcov ( foto 5-8).
« 1 z 4 »

Zdroj:

Z rodinnej zbierky Čirákovcov ( foto 1-4).

Z rodinnej zbierky Matuščákovcov ( foto 5-8) .