V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša zaujímavé fotografie z povojnového obdobia v obci Dlhé nad Cirochou.

Denisa Pristašová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu Humenné)

Obec Dlhé nad Cirochou  leží na styku Nízkych Beskýd s pohorím Vihorlat a v údolí Cirochy. Najstaršia písomná zmienka o obci pod názvom Longo Campo (Dlhé pole) z registra pápežských kolektorov o zaplatených desiatkách sa datuje k roku 1333 . Názov obce sa postupne vyvíjal v podobe Huzywmezew (1342), neskôr ako Cziroky Dluchy (1773), Cyrockí Dlhé (1808), Cziroká Hosszumezo do roku 1918,  Dlhé nad Cirochou (1927). Od 14. do 17. storočia patrila obec Drugethovcom, neskôr Szirmayovcom, ktorí v nej postavili dodnes zachovaný barokový kaštieľ. V roku 1556 mala obec 16 port – dvorov, 4 želiarov, 3 richtárov u 3 zemepánov, sluhu a záhradníka. Najstaršou stavbou v obci je rímskokatolícky kostol, prestavaný a preklenutý v druhej polovici 18. storočia, ktorý je zároveň najstaršou murovanou sakrálnou stavbou západného obradu v regióne Sniny.

1-fotka
Rímskokatolický kostol v Dlhom nad Cirochou (r.1956). Zdroj: Súkromná zbierka Jána Polačka. Uverejnené s láskavým súhlasom majiteľa fotografii.
« 1 z 9 »

Zdroj:

Súkromná zbierka Jána Polačka. Uverejnené s láskavým súhlasom majiteľa fotografii.