V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi.  Dnešný príspevok  prináša fotografie,  zo života obce Belá nad Cirochou v povojnovom období.

Zuzana Pristašová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu Humenné)

Obec Belá nad Cirochou sa rozprestiera na severných výbežkoch Vihorlatského pohoria, v povodí rieky Cirochy. Vznikla v dôsledku valašskej kolonizácie v 14. storočí. Patrila k humenskému panstvu. Prvá písomná zmienka o dedine sa nám zachovala z roku 1451. Pôvodným živobytím miestnych obyvateľov bolo poľnohospodárstvo, práce v lesoch, ako aj ťažba a spracovanie železnej rudy. Obzvlášť sa darilo včelárstvu. Dnes žije v Belej nad Cirochou vyše 3360 obyvateľov, čím sa radí k veľkým zemplínskym obciam. K jej rozvoju prispieva nepatrná vzdialenosť okresného mesta Snina, kde nachádzajú ľudia pracovné príležitosti ako aj verejné služby.

bela-1
Sadenie stromčekov ,80-te roky, Belá nad Cirochou. Zdroj: Zbierka fotografii rodiny Pristašovej.
« 1 z 5 »

Zdroj:

Zbierka fotografii rodiny Pristašovej.