Mesto Snina leží v doline Cirochy v nadmorskej výške 216 m n.m.  Podľa sčítania obyvateľov v roku 1910 mala pred vypuknutím vojny 2946 obyvateľov. Vzhľadom k skutočnosti, že sa nachádzala na hlavnej komunikácii Ruské sedlo – Humenné, pocítila dopady vojenských operácii prebiehajúcich v Haliči takmer okamžite po vypuknutí prvej svetovej vojny. Dňa 22. novembra 1914 bola obsadená ruským vojskami generála Leva Kornilova, ktoré ďalej postupovali na Humenné. Tie iste vojska o pár dni neskôr cez mesto ustupovali naspäť ku karpatským priesmykom. V Snine narazili na rakúsko-uhorské vojska, ktoré tu boli presunuté z Užockého priesmyku. V dňoch 25.-26. novembra 1914 došlo k pouličným bojom v meste i v okolí, predovšetkým v okolí Sninských rybníkov. V minulosti bolo v Snine 5 vojnových cintorínov a 1 vojnový hrob. Po exhumácii v roku 1929 ostali tri, z nich však jeden už zanikol. V Snine na sídlisku 1. mája sa nachádza i pomník padlým v prvej svetovej vojne.  Dnešný príspevok prináša jedinú nám zatiaľ známu vojnovú pohľadnicu, ktorá zobrazuje vojnové hroby v Snine.

snina-cintorin
Dobová pohľadnica, ktorá zobrazuje skupinu vojnových hrobov niekde na území mesta Snina. Zdroj: Zbierka Csaba Czimru.

Zdroj:

Zbierka Csaba Czimru.