Zborov leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Kamenec pri sútoku so Stebnickým a Bakoveckým potokom. Od mesta Bardejov je obec vzdialená 9 km. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355. Pred prvou svetovou vojnou, podľa sčítania obyvateľov z roku 1910, mala obec 2 202 obyvateľov a niesla názov Zboró. Nachádza sa tu pamätník Českej družiny a cintorín nemeckých vojakov padlých v II. svetovej vojne. V obci sa nachádza aj vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Napriek tomu, že sme avizovali koniec tejto série fotografií, našlo sa ešte niekoľko záberov, ktoré súvisia s vojnovými škodami v Zborove. Dnes Vám tieto fotografie ponúkame.

zborov-2_0
Pohľad na Zborov, tesne pred 1. svetovou vojnou. Zdroj: Súkromná zbierka Csaba Czimru. Sarosvarmegyei harcterek 1914-15 / Bojiska Sarisskej zupy 1914-15 /c.32.
« 1 z 3 »

Zdroj:

Súkromná zbierka Csaba Czimru.

Sarosvarmegyei harcterek 1914-15 / Bojiska Sarisskej zupy 1914-15 /c.32