Dejiny černinskej telovýchovy siahajú do konca 60-tých rokov. Z iniciatívy miestnych chlapcov bola založená  telovýchovná jednota pod  názvom TJ Družstevník Černina. Miestne futbalové družstvo pôsobilo v tretej triede humenského okresu. V roku 1972 sa černinskému futbalovému mužstvu podarilo postúpiť do druhej triedy.  JRD futbalistom vyhradilo miesto pre ihrisko na ” Zahurčí”. V príspevku sa nachádzajú fotografie z ranných čias existencie futbalu v Černine.

tj-cernina-003
Futbalové mužstvo TJ Černina. Zdroj: Zbierka Jozefa Turika, Jozefa Mattu, Jozefa Ficka.
« 1 z 9 »

Zdroj:

Zbierka Jozefa Turika

Zbierka Jozefa Mattu.

Zbierka Jozefa Ficka.