Mesto Snina (216 m n. m.) sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, v najvýchodnejšej časti Prešovského kraja. Je centrom rovnomenného okresu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1343. Mesto bolo súčasťou humenského panstva až do roku 1799. V tomto roku Sninu kúpil gemerský podnikateľ Jozef Rholl, ktorý sa veľmi zaslúžil o hospodársky rozvoj okolia. Mesto utrpelo výrazne škody, počas prvej svetovej vojny. Po vojne vznikla potreba opraviť zničené objekty a toho dôvodu bola v roku 1930 v Snine postavená tehelňa s trojsmennou nepretržitou prevádzkou. Hospodárskemu rozvoju napomáhala hlavná píla, úzkokoľajka na zvoz dreva a železnica. V medzivojnovom období, keď Podkarpatská Rus patrila k Československu, bola Snina dôležitým mestom na obchodnej ceste smerom na východ. Dnešný príspevok prináša niekoľko fotografií mesta Sniny z tohto obdobia.

sn-008
Píla v Snine. Zdroj: Zbierka pána Jaroslava Almasyho.http://www.snina.sk/z-historie-mesta.phtml?id3=15202
« 1 z 4 »

Zdroj:

Zbierka pána Jaroslava Almasyho.

http://www.snina.sk/z-historie-mesta.phtml?id3=15202