Mesto Snina (216 m n. m.) sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, v najvýchodnejšej časti Prešovského kraja. Je centrom rovnomenného okresu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1343. Mesto bolo súčasťou humenského panstva až do roku 1799. V tomto roku Sninu kúpil gemerský podnikateľ Jozef Rholl, ktorý sa veľmi zaslúžil o hospodársky rozvoj okolia. V období druhej svetovej vojny bola Snina pohraničným mestom, pretože východná časť dnešného okresu Snina bola pričlenená k Maďarsku.  Snina bola oslobodená 25.11.1944. Po oslobodení sa začala hospodárska obnova mesta. V tomto príspevku prinášame niekoľko fotografií z povojnového vývoja v meste.

sn-001
Klasicistický kaštieľ z konca 18.storočia. Zdroj: Zbierka pána Jaroslava Almasyho.
« 1 z 7 »

Zdroj:

Zbierka pána Jaroslava Almasyho.