Správa podáva informáciu o odzbrojení 150 mužov vojenského pracovného oddielu v Zámutove partizánskou skupinou Čapajev dňa 28. augusta 1944. Dokument je v pôvodnom znení.

Expon. vyš. žand. dôst. štábu v Prešove.                      Prešov 29. august 1944.
Čís. jedn. 726 dôv. /44.
Vec: Partizánmi odzbrojenie vojakov.
Podľa rozdeľovníka.

Dodatkom  k svojmu fonogramu zo dňa 28. 8. 1944.

Dňa 28. 8. 1944 o 0.30 hod. odzbrojila tlupa záškodníkov, v počte asi
150 mužov vojenský pracovný oddiel v Zamutove a vojenské poľné veliteľstvo P. SB. „Bridlica“ na Blatinách, obec Zamutov.
Na oboch veliteľstvách odcudzili záškodníci túto výzbroj a výstroj:
60 pušiek,
6 pištolí,
40 zásobníkov do guľometu,
2 ľahké guľomety,
2 plničky,
3400 nábojov,
6 dek,
32 baťohov,
125 ručných granátov,
50 celt,
175 nábojov do pištole a
20 kusov dvojitých nábojníkov – suniek.
Vec sa vyšetruje.
Dostane: Armádne veliteľstvo 2. odd. , EZO, Zprav. odd. DO2 , ÚŠBO a Prezídium župného úradu v Prešove.

Na stráž !
Expon. vyš. žand. dôst. štábu

 

Zdroj:

Štátny archív Prešov,  fond Šarišsko – zemplínskej župy, odd. Štátno – bezpečnostné, inv. 1345, kr. 123.

Obrázok na úvodnej lište je iba ilustračný.