V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi.  Dnešný príspevok  prináša fotografie,  zo života 8. pešieho pluku  v Trebišove.

Peter Kalanin (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu Humenné)

Po vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 sa začala urýchlená výstavba novej slovenskej armády. Táto armáda sa tvorila na základoch bývalej československej armády. Pri reorganizácii okrem iných jednotiek vznikol aj 8. peší pluk s dislokáciou v Michalovciach. Časť tejto jednotky, konkrétne 2. prápor bol umiestnený v Trebišove. Práve z prostredia trebišovskej posádky pochádzajú aj nasledujúce fotografie.

1941-001
Rota Pešieho pluku v Trebišove. Za veliteľom (v brigadirke) stoji čatár Jozef Meričko z Lukačoviec. Zdroj: Zo zbierky PhDr. Jána Merička.
« 1 z 3 »

Zdroj:

Zo zbierky PhDr. Jána Merička.