Život občanov obce Kamenica nad Cirochou počas prvej svetovej vojny a v medzivojnovom období zachytáva obecná kronika. Obsahuje veľmi cenné informácie, ako sú mená ľudí, ktorý padli počas  vojny, ako sa darilo ľuďom, ktorí útrapy vojny prežili.

Hladinu pokojného života obce rozvírili udalosti okolo vyhlásenia prvej svetovej vojny. V júli 1914 bola vyhlásená mobilizácia všetkých vojakov do 37 rokov. Za krátky čas bol vydaný rozkaz, aby každý roľník so svojím povozom bol k dispozícii pre vojenské účely. O niekoľko dní cez obec už pochodovalo vojsko k poľským hraniciam, ale o mesiac už bolo na spiatočnej ceste.

Už v prvých mesiacoch vojny sa obec stala dôležitým strediskom krvavých bojov. V septembri bola obec zamorená ustupujúcim vojskom, ktoré prinieslo so sebou rôzne nákazlivé choroby, medzi nimi aj cholerovú epidémiu, ktorá si vyžiadala mnoho obetí nielen z radov vojakov, ale i občanov. Nemocní vojaci ležali pod šírym nebom na dvoroch a umierali bez lekárskeho ošetrenia. 22. novembra celé okolie obsadili ruské vojská. Najkrvavejšie boje sa odohrali v priestore terajšieho letiska, kde sa zrazili obidve nepriateľské vojská v boji muža proti mužovi. Tento boj si vyžiadal stovky obetí. Po štyroch dňoch museli ruské vojská ustúpiť. Obec aj naďalej ostala frontovým zázemím. Dlhšiu dobu sa tu zdržiavali ruskí zajatci. Chodili k roľníkom na poľné práce, avšak väčšina sa zaoberala vyrezávaním rôznych hračiek, fajok a podobných predmetov z dreva, ktoré po domoch predávali, alebo vymieňali za chlieb a iné potraviny. V celej krajine bol zavedený lístkový systém. Chlieb sa piekol z kukuričnej múky. Šaty sa nosili z preparovaného papiera. O Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii sa v obci úplne mlčalo a ku koncu vojny zo zajateckých táborov a z frontu nedochádzali k rodinám ani dopisy.

Vojna si vyžiadala veľké obete aj z tejto obce. Mnohí padli na bojiskách, veľa bolo zmrzačených. Smutnou epizódkou je prípad bratov Andreja a Michala Tovarňáka, ktorí obaja prišli o ruku, jeden stratil pravú a druhý ľavú. Na bojiskách padlo 16 občanov a to: Michal Vrábeľ, Vojtech Vitkovič, Andrej Žinčák, Andrej Balóg, Ján Šedzmák, Juraj Plutko, Michal Krajník, Štefan Kocík, Michal Šípoš, Jozef Bodnár, Juraj Petróc, Andrej Vrábeľ, Ján Krajník, Žigmund Weis, Stanislav Pavlus a Jozef Havriško.

Zdroj:

Kronika obce Kamenica nad Cirochou
Kamenica nad Cirochou 650 ročná, Humenné 1968

Obrázok na úvodnej lište je iba ilustračný.