V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Borov v povojnovom období.

Zuzana Sluková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Borov je pričlenená k Medzilaborciam ako mestská časť. Samostatná obec to bola do roku 1971. Súčastne žije v Borove 240 obyvateľov. Od Medzilaboriec je vzdialená 4 kilometre. V Borove nájdeme cerkev Michala archanjela – gréckokatolícky chrám postavený zo staršej stavby roku 1775, vnútorné zariadenie s ikonostasom je z roku 1873.
V okolí obce Borov sa nachádza Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Gréckokatolícky chrám sv. Bazila Veľkého z roku 1878, pravoslávny chrám sv. Ducha a rímskokatolícky kostol Panny Márie. Neďaleko od Borova, pri obci Krásny Brod, sa nachádza monastir  Zostúpenia Svätého Ducha (známy tiež ako Krásnobrodský monastier) založený v 14. storočí, ktorý je významným pútnickým miestom Gréckokatolíckej cirkvi.

f2
Miestne dievčatá pri tancovaní karičky na svadbe. Zdroj: Súkromná zbierka Mikuláša Bejdu. Uverejnené s láskavým súhlasommajiteľa.
« 1 z 3 »

Zdroj:

Súkromná zbierka Mikuláša Bejdu. Uverejnené s láskavým súhlasom majiteľa.