Ďalšia séria fotografií z dejín JRD Lukačovce. Fotografie dokumentujú činnosť JRD  v 80-tých rokoch.

foto0
Logo JRD Víťaz Lukačovce Zdroj:Zo súkromnej zbierky PhDr. Jána Merička
« 1 z 16 »

Zdroj:

Snímky: PhDr. Ján Meričko, Jozef Sojka.

Zo súkromnej zbierky PhDr. Jána Merička.

V ZMYSLE USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA BEZ PLATNÉHO SÚHLASU VLASTNÍKA SA FOTOGRAFIE A PRILOŽENÉ TEXTY NESMÚ POUŽÍVAŤ A ROZMNOŽOVAŤ!!!