Obec Ruské bola založená vo Východných Karpatoch na rozhraní dvoch rozsiahlych povrchových celkov, Nízkych Beskyd a Polonin. Vznikla neďaleko Ruského sedla, ktoré bolo oddávna využívane pri prechode masívu Karpát. Najstaršia písomná zmienka o obci  pochádza z roku 1585. Osídlenie však s určitosťou na tomto mieste existovalo už skôr. Obec mala pohnuté  osudy, prežila lepšie i horšie obdobia, svetové vojny i  rôzne iné udalosti. Osudnou sa jej stala výstavba vodnej nádrže Starina. Spoločne  s ďalšími dedinami ( Starina, Ostrožnica, Dara, Veľká Poľana, Smolník, Zvala) na hornom toku rieky Cirochy bolo rozhodnuté o likvidácii obce Ruské. Vodná nádrž bola dokončená v roku 1988.  Malebné dedinky pod karpatskými horami sa stali minulosťou. Obyvatelia obce sa každoročne stretávajú na miestach kde stála ich rodná obec a spomínajú. Túto zaniknutú obec  a jej obyvateľov  by sme si chceli pripomenúť v niekoľkých fotografických príspevkoch. Základom pre tieto príspevky sa stala zbierka fotografií, ktoré vytvoril alebo zozbieral od iných obyvateľov obce  profesionálny fotograf pán Jozef Lauruský. V dnešnom príspevku Vám predstavíme  fotografie z medzivojnového obdobia.

2
Žiaci základnej školy v Ruskom (30. roky)Zdroj: Z osobnej zbierky pána Jozefa Lauruského.
« 1 z 2 »

Zdroj:

Z osobnej zbierky pána Jozefa Lauruského.