Mesto Humenné ešte pred vypuknutím prvej svetovej vojny bolo svojou polohou predurčené na úlohu dôležitého vojenského dopravného uzla. Hneď počas prvých týždňov prvej svetovej vojny v lete 1914 sa mesto stalo dôležitým vojenským dopravným uzlom, ktorým prechádzali vlakové transporty z vnútrozemia Rakúsko-Uhorska na front v Haliči. Mesto si zachovalo veľký dopravný a vojenský význam až do konca prvej svetovej vojny. Železničná stanica v Humennom bola miestom, kde sa denne križovali vojenské transporty smerujúce na front a taktiež z frontu. Prešli ňou nielen tisíce vojakov, ale aj mnohé významné osobnosti. Pravdepodobne počas inšpekčnej cesty na front sa na železničnej stanici v Humennom zastavil aj bavorský kráť Ludwig III. Bavorský.

ww1_he15
Preklad textu na pohľadnici: Milý Režőčke !Tvoju pohľadnicu som dostala, konečne si aj Ty dal znamenie že žiješ, už dávno som od Teba čakala pár riadkov.Veru, vojenčina nie je nejaká dobrá vec, ale darmo, musíme sa zmieriť s nezmeniteľnou skutočnosťou, neboj sa, Pánboh Ti pomôže. Ja som ešte tu v Trebišove. Ale dúfam, že Vianoce už budem môcť stráviť v Humennom.Na pohľadnici, vidíme Bavorského kráľa, ktorého som označila krížikom X a ktorý cestoval cez Humenné a ujo Alfréd ho odfotografoval. Podľa tejto fotografie je zhotovená táto reprodukcia. My sa máme dobre. Píš, potom Ti aj ja napíšem. Nespočetnekrát Ťa bozkávame, s láskouTvoja teta Ilonka Zdroj: Archív KVH Beskydy.

Preklad textu na pohľadnici:

Ctený

Gussev Rezső (Rudolf)

k. u. k. Telegrafen Reg. 11. Kompania 1. eug.

Szt. Pölten

Austria

Milý Režőčke !

Tvoju pohľadnicu som dostala, konečne si aj Ty dal znamenie že žiješ, už dávno som od Teba čakala pár riadkov.

Veru, vojenčina nie je nejaká dobrá vec, ale darmo, musíme sa zmieriť s nezmeniteľnou skutočnosťou, neboj sa, Pánboh Ti pomôže. Ja som ešte tu v Trebišove. Ale dúfam, že Vianoce už budem môcť stráviť v Humennom.

Na pohľadnici, vidíme Bavorského kráľa, ktorého som označila krížikom X a ktorý cestoval cez Humenné a ujo Alfréd ho odfotografoval. Podľa tejto fotografie je zhotovená táto reprodukcia. My sa máme dobre. Píš, potom Ti aj ja napíšem. Nespočetnekrát Ťa bozkávame, s láskou

Tvoja teta Ilonka

Preklad textu na pohľadnici: Mgr. Valéria Csontosová a Arpád Csontos

Zdroj:

Archív KVH Beskydy.