Medzi dokumentami o opcii a presídlení do ZSSR v humenskom archíve sa nachádza aj menný zoznam obyvateľov obce Zbudský Rokytov, dnes Rokytov pri Humennom, ktorí sa prihlásili opcii. Súčasťou dokumentu je aj stručný komentár o ich nehnuteľnom majetku, ktorí zanechávali v obci. Dokument je prepísaný aj s gramatickými a štylistickými chybami podľa originálu.

Soznam optantoch do SSSR
Z obce Zbudsky Rokytov okres Humenné optovali:

1. Čertalas Andrej č.d.2 59/151 Obytný dom neobyvaný, je sošly starobou opraviť sa nedá, maštal je
použivatelná Cena obyt. budovy odhadnutá podľa odhadových cien
pre vojnové škody zvýšené 1.5x je v Kčs 13.740.-maštale Kčs 18,950.

2. Kosť Andrej č.d.9. 44/178 budova je obyvaná ale na opravu nie súcá,
cena obyt. bud.:19.700.-Kčs Matale 3,975-Kčs

3. Micovčin Ján č.d.14, 42/265 budova je neobyvaná na opravu nie súcá odhadnutá cena celej hosp-
udadlosti je Kčs 22,363.–

4. Gojdič Štefan č.d.15. vlastnil len ½ z uvedenej hosp. usadlosti budova je neobyvaná , padá
starobou opraviť sa nedá , pozostáva obyt. bud. maštale, stodoly sypky
a pivnice cena všetkého je v Kčs 47,245.–

5. Murga Vasil č.d.17 47/194 obyt. bud. maštal stodola , je obyvaná avšak na opravu nie je vôbec
súca cena cena uvedených budov je 22,590.–Optant vlastnil zo všetké-
ho len 1/8.

6. Micovčin Vasil č.d.19, 40/ 155, hosp. usadlosť nepouživaná, na opravu nie je súca z núdze ešte oby-
vateľná, pozostáva obyt. bud. maštale, šopy a chlievkov cena celej
hosp. udädlosti je 70.510.-Kčs

7. Rak Vasil č.d.33, 45/182 budova obytná vlastne len čiastka obyt. budovy 1 izba je obyvaná, maš-
tal opráv nepotrebuje cena uvedenej čiastky je 73,900.- Kčs

8. Ján Labuň č.d. 35. 41/161, celkom nová hosp. usadlosť ešte neomietnutá, pozostávajuca z z izby 2,
kuchyňa sypky pivnica maštal šopa , stodaly stodal je tiež novostavba
cena v Kčs 261,680– obyvaná podľa udania dom prenechaný vd. Marie
Labuňovej matke.

9. Košť Andrej č,d, 57, 44/178 obytný dom a salaš je len už rozvalinou cena dreva je cca 1500 .–Kčs
10.Bilik Ján č.d.72, 43/171. obytná budova maštal, obyvaná, je slušný obytný dom srubový cena
podľa odhadu je Kčs 93,500,–
Z obce Humensky Rokytov okres Humenné optovali:

1. Hudák Vasil č.d. – 32/115 budova obyvateľná dosial však neobyvaná obytná budova je v dobrom
stave oprávnepotrebuje cena podľa odhadových cien ktoré sú zvýšené
1.5 x voči odhadovým cenám pre voj, škody
Cena 23,600.–Kčs obytná budova
“ 10,250.– “ maštal
“ 4,770.– “ šopa

2. Bachuliak Šimon č.d.9 37/140 dom je vo veľmi chatrnom stave, je obyvaný cena 12,080.–
maštal : 4280,– Kč, šopa Kč 1382.–

3. Vasil Bilik č.d.17 29/96 budova je použivateľná, tehlové murivo omietnuť a dodať podlahy, je
neobyvaná cena podľa horeuvedených :
obyt. dom 58.000.–Kčs maštal 24,900.- Kčs Senáren Kčs 10,000,–

4. Vasil Sabarin č.d.28 33/118 dom je neobyvateľný padá starobou cena 14,500.Kčs senáreň
cena Kčs 2745.: maštal cena 1.260.–Kčs

5.  Ján Mačička č.d.42 35/128 obytný dom je obyvaný avšak na opravu nie súci, pripadajucé
hospodórské budovy sú použivané, z celej hospod. usadlosti optant
vlastnil len 1/5
cena celej hospod. usadlosti je 33,940.–Kčs

6. Mačička Michal č.d.43 34/122 obyt. dom a prisluchajucá hospod. udadlosť je vo vwľmi chatrnom
stave, je nepouživaná cena v Kčs 60,578.–

7. Polovka Michal č.d.76, 31/106 obytný dom je v dobrom stave opráv nepotrebuje je obyvaná,
pristavená maštal je bez strechy nie je dokončená,
cena domu 58,400.–maštal 6830.–Kčs
“ šopa 3,230.—maštal druhá 4280.- Kč

8. Ján Mačička č.d.90. 36/191 obyt. dom nie obyvaný avšak po oprave hliněnek mazaniny a dodaní
podlah poskytoval by slušné byvanie,
cena obyt. domu: 48.400.–Kč
Maštal a šopa 14,425.–Kčs

9. Kopčák Michal č.d.91. 30/102 celá usadlosť je použivaná cena obyt. budovy : 50700.- Kčs
Maštal 27,600.- Kčs stodola 7120.–Kčs senáreň 4700.- Kčs

Zdroj:

ŠAPO, p. Humenné f. ONV, šk 6.