V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Kamenica nad Cirochou v povojnovom období.

Barbora Dobdová  (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Kamenica nad Cirochou je jedna z najväčších obcí v Cirošskej doline. Od okresného mesta Humenné leží 8 km. Severne od obce tečie rieka Cirocha, západne tečia Rika a krížom cez obec (popri kostole) tečie miestny potôčik. Obec sa prvýkrát spomína v archívnych materiáloch z roku 1317, keď ju kráľ Karol Róbert z Anjou daroval grófom Drugethovcom za verné služby. Obec sa spomína pod menom Kementze, neskôr ako Nagy Kementze a v súčasnosti ako Kamenica nad Cirochou. Obec sa postupne vyvíjala a napríklad už v roku 1933 sa v obci zriadili Vojenské lesy. Prvá škola bola vybudovaná ešte v roku 1867 a od roku 1954 žiaci navštevujú modernú dvojposchodovú školu. V obci sa zachoval kaštieľ z 18.storočia, kostol z roku 1782, a tiež ju zdobí pomník vojakom padlým v druhej svetovej vojne. Fotky sú z obdobia dávno po vojne.

img2
Karneval v materskej škôlke. Zdroj: Zbierka rodiny Sojčákovej
« 1 z 8 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Sojčákovej (publikované s ich súhlasom)