V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Dlhé nad Cirochou v povojnovom období.

Kristína Gnipová (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Dlhé nad Cirochou  leží na styku Nízkych Beskýd s pohorím Vihorlat a v údolí Cirochy. Obec je jednou z najstarších  v regióne. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1333 a obec sa v nej spomína pod názvom Longo Campo (Dlhé Pole). Názov obce sa postupne vyvíjal v podobe Huzywmezew (1342), neskôr ako Cziroky Dluchy (1773), Cyrockí Dlhé (1808), Cziroká Hosszumezo do roku 1918,  Dlhé nad Cirochou (1927).. Neskoršie písomné záznamy o obci sa týkajú panstva rozvetvenej rodiny Drugethovcov. Zmienka z roku 1451 hovorí o neuskutočnenej rodinnej deľbe medzi Druhethovcami. Od roku 1322 do konca 17. storočia patrila obec Drugethovcom, od roku 1774 rodine Szirmayovcov. Príspevok zachytáva fotografie zo života Dlžanov v povojnovom období.

1-fotografia
Oprava nákladného auta (1986). Zdroj: Súkromná zbierka rodiny Gnipovej. Uverejnené so súhlasom majiteľa fotografií.
« 1 z 3 »

Zdroj:

Súkromná zbierka rodiny Gnipovej. Uverejnené so súhlasom majiteľa fotografií.