V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na  našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Karná v povojnovom období.

Simona Karabinčíková (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Karná sa rozprestiera v juhovýchodnom výbežku Ondavskej vrchoviny v pramennej oblasti potoka Lieskovčík.  Prvá zmienka o obci sa zachovala v listine kráľa Ferdinanda I. z roku 1543. Do poslednej tretiny sedemnásteho storočia patrila obec humenskému panstvu Drugethovcov. V osemnástom storočí ju vlastnili zemepáni Barkóczyovci, Csákyovci, Zámboryovci. Najstaršie záznamy o kostole v obci pochádzajú zo 16. storočia a uvádzajú, že bol drevený, mal vežu a dva zvony. Nový, už murovaný kostol postavili v roku 1770. Terajší svätostánok je zároveň najvzácnejšou historickou pamiatkou obce zaradený do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok. Občania sa zaoberali poľnohospodárstvom a uhliarstvom. V roku 1831 sa obyvatelia obce zúčastnili na Východoslovenskom roľníckom povstaní. Do roku 1890 bol v obci liehovar. V roku 1952 bolo založené JRD (Jednotné roľnícke družstvo), ktoré sa v roku 1953 rozpadlo. Znovu bolo založené v roku 1989.

4
Žiačky z obce a ich prvý školský deň.Zdroj:Archív obce Karná.
« 1 z 4 »

Zdroj:

Archív obce Karná.