V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Dlhé nad Cirochou v povojnovom období.

Sidónia Krivjančinová (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Dlhé nad Cirochou je obec na Slovensku v Prešovskom kraji, v okrese Snina, leží na styku Nízkych Beskýd s pohorím Vihorlat a v doline Cirochy. Dlhé nad Cirochou je jednou z najstarších obcí v regióne, nakoľko geografická poloha a pomerne kvalitná pôda vyhovovali prvým osadníkom tohto územia. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1333 a obec sa v nej spomína pod názvom Longo Campo (Dlhé Pole). Zmienka pochádza z veľkého registra pápežských kolektorov o zaplatených desiatkach. Od roku 1322 do konca 17. storočia patrila obec Drugethovcom, od roku 1774 rodine Szirmayovcov, ktorí si tu v 18. storočí postavili aj sídlo – kaštieľ, postavený v štýle francúzskeho baroka, ktorý sa zachoval dodnes. Významnou udalosťou novodobých dejín obce je ľudová vzbura v roku 1949, ktorá bola významnou súčasťou boja proti násilnej ateizácií spoločnosti po nástupe komunizmu k moci. Dnešný príspevok zachytáva život Dlžanov vo fotografiách práce na poli a ľudí v Dlhom nad Cirochou v povojnovom období.

17-10-2012_161945
Kosenie trávy (1988). Zdroj: Zbierka rodiny Krivjančinovej.
« 1 z 6 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Krivjančinovej