Strážske je mesto na Slovensku ležiace v Košickom kraji. Mesto Strážske leží v laboreckom výbežku Východoslovenskej nížiny, v nadmorskej výške okolo 133 m. Prvá správa o Strážskom je v listine z roku 1337 o deľbe majetkov šľachticov z Michaloviec, ktorý patrila aj dedina Staré. Jej chotár vtedy pretínala cesta, vedúca zo Strážskeho do Starého.V písomnostiach od 14. do 17. storočia sa Strážske vyskytuje pravidelne pod maďarským názvom Ewrmezew a jeho pravopisných obmenách v zmysle Strážne Pole. V meste sa nachádza gréckokatolícky chrám z roku 1794 a rímskokatolícky kostol z roku 1808.

Dnešný príspevok nám približuje život v tejto vtedajšej obci v povojnovom období.

11
Odpustová slávnosť v Strážskom. Rok 1946. Zdroj: Zbierka rodiny Kaňuchovej. Zverejnené so súhlasom Ondreja Sukeľa. http://sk.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BEske
« 1 z 5 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Kaňuchovej.

Zverejnené so súhlasom Ondreja Sukeľa.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BEske