V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Závadka v povojnovom období.

Slavomír Boňko (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Dominantou obce Závadka, nachádzajúcej sa neďaleko okresného mesta Humenné je rímskokatolícky kostol postavený v roku 1962 na mieste pôvodného (pôvodný kostol bol postavený v roku 1686 a v roku 1960 zbúraný, v tomto roku bol práve posvätený základný kameň terajšieho kostola). Pôvodný kostol dominoval. Jeho podobizeň sa ocitla aj v historickom pečatidle, preto je i v súčasnom erbe obce. Tento kostol je zasvätený solúnskym bratom sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorí prišli na naše územie šíriť kresťanstvo. Slávnostnú posviacku vykonal Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup dňa 17. 1. 1993.

23
Mons. Alojz Tkáč v Závadke. Zdroj: Zbierka Michala Ovšianika.
« 1 z 5 »

Zdroj:

Zbierka Michala Ovšianika.