V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z mesta Prievidza v povojnovom období.

Ivana Ivaničková (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Prievidza je centrom regiónu Horná Nitra. Mesto leží približne v strede Hornonitrianskej kotliny, z východu ho ohraničuje pohorie Vtáčnik a Žiar, zo západnej Malá Magura. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1113. Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 mesto postupne mení svoj charakter a stáva sa strediskom okolitého banského priemyslu a pridružených odvetví. Od 50. rokov 20. storočia sa v meste a jeho okolí buduje najväčší palivovo-energetický komplex Slovenska, založený na ťažbe a spaľovaní hnedého uhlia a lignitu. Okrem intenzívneho využívania uhoľného ložiska a naň nadväzujúcich odvetví energetiky a chémie sa v meste rozvíjajú i odvetvia spracovateľského priemyslu (nábytkársky, obuvnícky, strojársky, elektrotechnický, polygrafický a potravinársky). V rokoch 1949-60 je mesto sídlom okresu v rámci Nitrianskeho kraja.

2
Mestské námestie a mestský dom (rok 1953). Zdroj: Zbierka rodiny Ivaničkovej.
« 2 z 4 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Ivaničkovej.