V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na  našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Hostovice v povojnovom období.

Barbora Olenocinová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Hostovice založil šoltýs s valašskými usadlíkmi v 15. storočí na území humenského panstva. Prvý písomný doklad o dedine je z roku 1492. Zemepánmi dediny boli šľachtici Drugethovci. Pravdepodobne už v 15. storočí v dedine postavili pravoslávny kostol. Tamojšie sídlisko malo v roku 1600 31 valašských domov a jeden – dva domy šoltýsov. Po prechodnej preľudnenosti nastal začiatkom 18. storočia výrazný úbytok obyvateľstva. V dedine bol aj vodný mlyn z konca 19. storočia. V polovici 17. storočia zriadili Drugethovci v dedine mýtnicu a zaviedli vyberanie mýta, ktoré im plynulo. Dedina bola za prvej svetovej vojny zničená, neskôr však obnovená. Gréckokatolícky kostol pochádza z roku 1764 a bol postavený na mieste pôvodného kostola na základe projektu stavebnej kancelárie kráľovskej komory.

h1
Sánkovačka (1975). Zdroj: Zbierka rodiny Olenočinovej.
« 1 z 7 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Olenočinovej.