V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Brezovec v povojnovom období.

Dominik Hoppej (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Brezovec je malá obec v Sninskom kraji. Prvá písomná zmienka je z roku 1567. Začiatkom 19. storočia patrila Prešovskej archeparchii. Dodnes stojí v obci gréckokatolícka zvonica východného obradu. Keď archeparchiu v roku 1950 zrušil komunistický režim, obec prešla pod správu pravoslávnej cirkvi, ktorá tu má aj vlastný novovybudovaný chrám so zvonicou. V minulosti mala obec vlastnú školu a fungoval v nej čulý poľnohospodársky život. Avšak koniec socializmu znamenal aj značný úpadok poľnohospodárstva a aj celej obce. V súčasnosti má obec len niekoľko desiatok obyvateľov a postupne pribúdajú k starým domom aj nové chatky, najmä vďaka krásnej prírode. Fotografie zachytávajú život jednej rodiny v období po vojne.

b1
Veriaci počas chrámového sviatku čakajú pred zvonicou, nakoľko dlhý čas sa bohoslužby slúžili len v gréckokatolíckej zvonici, pretože pravoslávna cirkev nepostavila vlastný chrám. Zdroj: Zbierka rodiny Solomonovej.
« 1 z 4 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Solomonovej.