V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z mesta Medzilaborce v povojnovom období.

Adam Halúska (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

V severovýchodnej časti Slovenska, niekoľko kilometrov od hraníc s Poľskom, na sútoku riek Laborec a Vydranka ležia Medzilaborce, sídlo najmenšieho okresu Slovenska. Stredoveká osada bola založená pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia humenskými Drugethovcami. Najstaršia zmienka v historických dokumentoch je až z roku 1557. K premene obce na mestečko prispela aj poloha na starej obchodnej cesta z Potisia do Haliče. Železnica, uvedená do prevádzky v roku 1874, spojila tento región s hospodárskymi a kultúrnymi centrami Uhorska. Medzilaborce boli od roku 1923 až do roku 1960 okresným mestom, potom boli začlenené do okresu Humenné. Od roku 1996 sa znova stali administratívnym, kultúrnym a turistickým centrom okresu. Tunajší región je známy uchovávaním a rozvíjaním folklórnych tradícií a umeleckých remesiel. Každoročne sa tu usporadúva Festival kultúry a športu a Festival drámy a umeleckého slova. Pre rozvoj cestovného ruchu má veľký význam blízkosť hranice s Poľskom a železničné vlakové spojenie, ktoré sa pre osobnú dopravu obnovilo v júni 1999. Mesto a jeho okolie poskytuje široké možnosti pre cykloturistiku, pešiu turistiku i zimnú rekreáciu.

10
Brigáda na SŠ Medzilaborce (1951). Zdroj: Zbierka rodiny Makarovej a Černegovej.
« 1 z 3 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Makarovej a Černegovej.