V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Vyšný Hrušov v povojnovom období.

Eva Fedurcová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Vyšný Hrušov leží na južnom okraji Laboreckej vrchoviny na rovine obkolesenej prevažne listnatými lesmi Nízkych Beskýd, v doline rieky Udavy, 12 kilometrov od okresného mesta Humenné. Rozloha obce je 1136 ha, priemerná nadmorská výška 196 metrov nad morom. Svojou polohou tvorí súčasť Horného Zemplína. Dominantnou obce je kostol svätých Petra a Pavla, ktorý bol dokončený v roku 1973. Obývaná časť obce je geograficky ohraničená dvoma prítokmi Udavy. Na severovýchode tvorí takúto hranicu Svinský potok a na juhozápade prítok Hrušovka. Dnešný príspevok zachytáva momentky zo života žiakov a učiteľov tunajšej základnej školy. Jej budova bola dostavaná v roku 1955 a slúžila nielen pre miestne, ale aj deti z okolitých obcí.

h1
Triedna fotografia zo školy vo Vyšnom Hrušove. Zdroj: Zbierka rodiny Fedurcovej. Uverejnené so súhlasom majiteľa.
« 1 z 11 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Fedurcovej. Uverejnené so súhlasom majiteľa.