V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie zo začiatkov futbalu v Medzilaborciach v povojnovom období.

Martina Kocurišinová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Začiatky futbalu v Medzilaborciach sú úzko spojené so založením prvej Sokolskej organizácie v meste v roku 1922 na čele ktorej stál český intelektuál Ing. Vladimír Sach. Práve so začiatkom činnosti Sokola sa datuje aj prvý oficiálny potvrdený súťažný štart futbalistov Medzilaboriec v súťaži. Štartovalo v majstrovstvách Východoslovenskej župy v II. okrsku pod názvom AFK (Atletický futbalový klub) Medzilaborce. Síce zvíťazili iba v jednom zápase ale zapísali prvý historický štart v súťaži. V roku 1932 zaznamenala jednota Sokola vo svojej vtedy bohatej činnosti najväčší rozmach a rozkvet. Domáci mladí muži a chlapci, ktorý nemali na súťažné hranie vytvorené skoro žiadne podmienky stále hľadali nové miesto pre  hraciu plochu, prišli s myšlienkou založiť klub ŠK Rusj Medzilaborce. Vzorom pre nich bolo mužstvo z Podkarpatskej Rusi z neďalekého Užhorodu ŠK Rusj, ktoré získalo popularitu pod prezývkou „Lietajúci učitelia“. Hlavnými iniciátormi založenia šk Rusj boli profesor Andrejkovič a páni Psota a Myšička. Až do roku 1957 pôsobili naši futbalisti v súťaži pod názvom DšO Tatran. V roku 1957 sa rozhodnutím Okresného výboru pre telovýchovu a šport a na základe žiadosti členov DšO Tatran mení názov na DšO Lokomotíva Medzilaborce. Sezóna v roku 1962-63 bola sezónou veľkých zmien. Tou najpodstatnejšou bola znovu zmena v názve klubu. Do súťaže vstúpila mužstvo Medzilaboriec pod názvom TJ Spartak Transporta Medzilaborce.

f1
Jedna z najstarších zachovaných dobových fotografií pravdepodobne z konca dvadsiatych rokov. Zdroj: Zbierka Petra Džugana.
« 1 z 5 »

Zdroj:

Zbierka Petra Džugana