V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na  našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z rodinného výletu pri pamätníku bojov na Dukle .

Tibor Hodbod (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Pamätník príslušníkom 1. československého armádneho zboru bol postavený v roku 1949. Roku 1961 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Nachádza sa na severovýchode Slovenska v katastrálnom území obce Vyšný Komárnik. O jeho návrh sa postaral Ing. Arch. Jozef Grus. Pamätník na Dukle pripomína hlavný úder do nemeckej obrany na poľsko-československom území, ktorý sa odohral v roku 1944. Pri pamätníku leží aj cintorín, na ktorom je pochovaných 565 príslušníkov československej armády. Pomník Sovietskej armády vo Svidníku bol odhalený v roku 1954 pri príležitosti 10. výročia dobytia Duklianskeho priesmyku. Je tam pochovaných viac ako 9000 sovietskych vojakov. Dnešný príspevok zachytáva výlet rodiny Hodbodovej na spomínaný pamätník na Dukle a pomník vo Svidníku zo dňa 10.9.1963.

vk1
Spoločná fotografia pod pylónom pred obradnou sieňou pamätníka. Zdroj: Zbierka fotografií rodiny Hodbodovej,
« 1 z 3 »

Zdroj:

Zbierka fotografií rodiny Hodbodovej.