V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na  našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Ľubiša v povojnovom období.

Laura Černegová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec leží na južnom okraji Ondavskej vrchoviny, v strednej časti údolia Laborca. Prvé doložené listiny o obci sú z roku 1410 a mala názov Libise. Neskôr sa názov menil: Lubysse, Lubissa a od roku 1920 Ľubiša. Obec má názov údajne podľa mena dievky Libuše, ktorej otec mal vraj kaštieľ na kopci blízko Ľubiše. Od stredoveku patrila Humenskému panstvu, neskôr Csákyovcom a Andrássyovcom. Počas prvej svetovej vojny bola v miestnej škole zriadená vojenská nemocnica. Situácia bola veľmi zlá. Roku 1939 do Ľubiše prišli prví vojaci a v tomto roku takisto vznikla organizácia Hlinkova mládež. Obec bola evakuovaná. Po druhej svetovej vojne bola obec oslobodená 26. novembra 1944. V decembri 1944 sa začal postupný návrat obyvateľov do dediny a v roku 1945 sa začalo s obnovou poškodených objektov. Tento príspevok zachytáva život v obci v povojnovom období.

l1
Poľovačka v lese. Zdroj: Zbierka rodiny Černegovej.
« 1 z 7 »

Zdroj:

Zbierka rodiny Černegovej.