V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na  našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl  počas vyučovania dejepisu.  Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie.  Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe.  Študenti  a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu.  Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Kamenica nad Cirochou v povojnovom období.

Ľuboš Nacko (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Kamenica nad Cirochou sa nachádza v priestore medzi mestami Humenné a Snina. Približne 8 km východne od Humenného. Z južnej strany sa popri obci tiahne pohorie Vihorlat, zo severnej strany neďaleko obce preteká rieka Cirocha. Kamenica nad Cir. susedí s obcami modra nad Cirochou, Hažín nad Cirochou a Kamienka. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1317, kde sa uvádza pod menom Kamentze. Rodina Drugethovcov vlastnila obec až do začiatku 17 storočia. V súčasnosti má obec približne 2 150 obyvateľov. V obci zo záujmových činností v povojnovom období bol veľmi populárny najmä Dobrovoľný hasičský zbor, do jeho činnosti sa zapájali občania skoro všetkých vekových skupín. V tejto činnosti obec zaznamenala mnoho úspechov a tradícia DHZ pretrvala až do dnes.

k1
Vrchní predstavitelia DHZ v Kamenici n. C. s manželkami a ďalšími dobrovoľníkmi.Zdroj: Súkromná zbierka Magdalény Belančinovej.
« 1 z 8 »

Zdroj:

Súkromná zbierka Magdalény Belančinovej.