Správa z dobovej tlače o škodách, ktoré spôsobili boje z jesene 1914 a jari 1915 na území severovýchodného Slovenska. Článok publikoval denník ČECH 15. júna 1915, teda len niekoľko týždňov po vzdialení sa frontu. Článok publikujeme v pôvodnom znení, bez štylistických a gramatických úprav.

Slovensko po ústupu Rusů.

Dle zprávy bývalého uherského ministra Alexandra Berzeviczy zasáhla válečná litice v Šaryšské stolici přes 80 obcí, tedy skorém čtvrtinu stolice. Většina polí leží úhorem, co bylo zaseto, i to je zničeno. Po lesích a kopcích táhnou se opevnění jako hrady, po polích dlouhé řady střeleckých zákopů. Co na poli bylo ušetřeno před vojenskou lopatou a motykou, to zničily dělostřelecké boje a pohyby vojsk. Všude je rozryta jámami nálevkovité formy — to od granátů. Zkáza patrna je i na lesích. Celá velká prostranství polí jsou ušlapána jako mlat — tu tábořilo vojsko. Hroby jsou tu okolo cest, ale nejvíce nahoře v lesích, kde byly bitvy nejkrvavější, po výšinách Makovice, Černé hory a Kastelníku. Dle stupně a způsobu zkázy možno uhodnouti, které vsi octly, se v bitevní čáře, které byly obsazeny Rusy tak, že obyvatelstvo v nich zůstalo, a které byly vypáleny k vůli. tomu, aby nepřítel byl zastaven. Některé domy jsou tak provrtány dělovými náboji, že je skrze ně viděti, jiným mina vytrhla celé, průčelí, jinde rozlámala střechu a podobně. Nejzachovalejší jsou ty obce, kde v době vpádu obyvatelstvo zůstalo doma.

Zdroj: ČECH, č. 161 (12.06.1915), s. 4 – 5

Úvodná fotografia pri článku je ilustračná.